MK Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego – co warto wiedzieć?

MK Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego

Jak odnieść życiowy sukces? Człowiek próbuje odpowiedzieć na to pytanie, czytując fachową literaturę i oglądając materiały poświęcone rozwojowi osobistemu. Nie ma uniwersalnego sposobu na osiągnięcie sukcesu, ale istnieją metody, które ułatwiają znalezienie rozwiązań. MK Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego jest punktem, do którego warto się wybrać z myślą o samorozwoju. Co warto wiedzieć o tej pracowni? 

MK Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego – czy rozwija?

Każdy człowiek jest inny. Różni się doświadczeniem, predyspozycjami, cechami charakteru i talentami, którymi dysponuje. Nie każdy jest ich świadom. Pojawia się więc pytanie o to, czy to problem w osiągnięciu życiowych celów? Niestety tak, ponieważ brak świadomości swoich mocnych stron nie pozwala ich w żaden sposób rozwijać i w umiejętny sposób wykorzystać. Pracownia Psychoterapii nie daje cudownego rozwiązania osobom zainteresowanym rozwojem personalnym, ale stwarza warunki do znalezienia najlepszego dla siebie rozwiązania. Wykorzystuje w tym celu różnorodne narzędzia, takie jak zestaw bogato ilustrowanych kart. Choć brzmi niewinnie, ich odpowiednie wykorzystanie sprzyja odkrywaniu wewnętrznych zasobów i wskazywaniu kompetencji. Pracownia organizuje warsztaty i szkolenia dla pracowników.

MK Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego – czy pomaga?

Doktor Małgorzata Karolczuk jest nie tylko wykwalifikowanym coachem. Jest również doświadczoną psychoterapeutką. Zgłaszają się do niej ludzie cierpiący na depresje, zaburzenia lękowe i niskie poczucie własnej wartości. W swojej codziennej pracy wykorzystuje techniki narracyjne i terapię systemową. Technika narracyjna jest podstawowym narzędziem pracy psychologa. Opiera się na tworzeniu alternatywnej historii, której celem jest wyłuskanie pojedynczych osiągnięć. Terapia systemowa umożliwia zrozumienie problemów w kontekście relacji z innymi ludźmi i ich życia. Szczególną cechą terapii systemowej jest praca z zasobami, do których zaliczyć można książki, kontakt z innymi ludźmi, pieniądze i umiejętności.

Praca z klientem odbywa się w przyjaznej atmosferze zaufania i zrozumienia. Jest to rzecz niezwykle ważna, ponieważ wpływa na otwarcie się klienta i efektywność zastosowanych terapii. Z pomocy MK Pracowni Psychoterapii i Rozwoju Osobistego korzystają również małżeństwa i pary, którą chcą wpłynąć na lepsze zrozumienie siebie nawzajem i pogłębienie relacji. Warto korzystać z pomocnej dłoni specjalistów, aby lepiej zrozumieć siebie i znaleźć drogę do rozwiązania swoich problemów.

MK Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego – jak wygląda oferta?

Pomoc psychoterapeutyczna i lepsze poznanie siebie to nie wszystko co oferuje pracownia. Umożliwia ona zakup specjalistycznych narzędzi do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zalecane są one w szczególności psychologom, terapeutom, pedagogom, nauczycielom i rodzicom. Przybierają one przyjazną dla oka formę ilustrowanych kart. Ich wykorzystanie pozwala zwrócić uwagę na mocne strony człowieka i jego zasoby. W oczywisty sposób rozwijają wyobraźnię. Służą zyskaniu pewności siebie i wzmocnieniu poczucia własnej wartości. Pozwalają również na akceptacje siebie samego. Narzędzie to jest chętnie wykorzystywane przez coachów, którzy z jego pomocą uwalniają zasoby swoich klientów i przyczyniają do powstania kolejnych.

Cennym narzędziem jest również kreator zmian. Stosowany jest w celu skutecznej identyfikacji cech osobowości klienta. Ich poznanie stwarza podstawę do pracy nad zmianą. Stąd nazwa owego narzędzia. Owa pomoc w pracy nad klientem jest dostępna na stronie internetowej pracowni.