Bajki które pomagają odkrywać talenty. Zasoby, w jakie wyposażone są dzieci.

bajkoterapia

Bajka, jest formą krótkiego utworu literackiego, w którym dzieci zwykle, spotykają się z tzw. morałem. Morał, potocznie uznawany jest za rodzaj powszechnej panującej prawdy, czegoś sprawdzonego oraz potwierdzającego się stale w rzeczywistości i naszym otoczeniu. Uwaga ostateczna oraz ta, która bezpośrednio wypływa z bajki, jest jak rodzaj równania matematycznego 1+1. Żeby na pewno dowiedzieć się, iż suma odpowiada liczbie 2, powinniśmy i musimy, czytać bajki oraz namawiać do tego, nasze ukochane potomstwo.

CZY KAŻDE DZIECKO MA TALENT? I DLACZEGO DLA DZIECI SŁOWO ‘NIE’, ZWYCZAJNIE NIE ISTNIEJE.

Zgodnie z dowodami naukowymi, talent możemy posiąść dość wcześnie. Twierdzenie, że jedynie dzieci rozumieją świat, nie jest niczym nowym, ani wymyślonym przedwczoraj. Nabywanie wiedzy przez dzieci, przebiega w sposób odmienny i inny, niż ma to miejsce u osób dorosłych. Przyjęcie tej postawy, ułatwi nam być może, pełne i właściwe zrozumienie tego, czym jest talent. Książki dla dzieci, które uczą i rozwijają, to na pewno dobra inwestycja w literaturę, choćby miała nią być, jedynie krótka forma wierszowana lub ta, jaka ma na celu, uzmysłowienie młodym czytelnikom, czym jest i na czym polega tzw. żart. Niekiedy, można odnieść wrażenie, że te zbyt skomplikowane dla dzieci formy czytelnicze, spotykają się ze złym odbiorem ze strony maluchów. Nic dziwnego, myślenie dzieci jest proste, łatwe oraz nie jest uzależnione, od uwarunkowań społecznych, które tak istotnie, dominują w życiu, ich rodziców, dziadków czy opiekunów przedszkolnych. Socjalizacja, wbrew pozorom dla żadnego młodego człowieka, nie jest procesem prostym do strawienia. Chcąc być odpowiedzialnym i rozumiejącym rodzicem, powinniśmy o tym stale pamiętać. Czy dzieciom myśli się łatwiej? Oczywiście, że tak. Dlatego, uznać należy, że prostota myślenia obecna u każdego dziecka na wczesnym etapie jego rozwoju (do 5 roku życia), świadczyć może bezpośrednio o tym, iż posiada ono całą gamę talentów, jakie może w swoim dorosłym życiu rozwinąć. By do tego jednak, mogło dojść, konieczne jest z naszej strony, zapewnienie młodemu człowiekowi, odpowiednich i optymalnych warunków rozwojowych.

BAJKA ORAZ JEJ TWÓRCZE SPRAWSTWO.

Jeśli zależy nam na tym by dziecko mogło się realizować dobrym pomysłem jest książeczka bajki które pomagają odkrywać talenty, jednak zastosowanie bajek może być znacznie szersze. Do czego służą bajki? To bardzo stara forma literacka, której dziedzictwo, nie jest oparte tylko na zapisie słownym i tekstowym. Bajki można potraktować, jako gatunek prawdy, opartej na twierdzeniu, które mówi, że ‘dobrymi radami jest piekło wybrukowane’. Nic zadziwiającego w tym, że dzieci rozumieją tą prawdę lepiej od nas oraz innych, osób dorosłych. W ich mało skomplikowanej psychice zasada ‘albo coś jest dobre albo zwyczajnie złe’, funkcjonuje bezkolizyjnie i zawsze się sprawdza. Nie oznacza to wcale, że dzieci, myślą gorzej od nas. Dzieci myślą po prostu szybciej. Nie spotykają się, z koniecznością podejmowania walki z nabystwem, co w tej sytuacji oznacza, że świat ich psychiki, nie jest nazbyt skomplikowany i przebogacony zbyt dużym, zasobem słów. Jak powiedział Ludwig Josef Johann Wittgenstein, filozof badający funkcję języka oraz znakomity logik, cechą ludzi jest to, iż myślą słowami. Nic dziwnego, że ograniczony w słowach, świat dzieci, jest dużo łatwiejszy i prostszy, niż się nam to z założenia, może wydawać. Bajka to rodzaj treści, z którą każde dziecko, posiadające umiejętność czytania, porozumie się na pewno lepiej, niż moglibyśmy przypuszczać. Dzieci rozumieją i łatwiej absorbują uwagi oraz pouczenia, niż mają to w zwyczaju doświadczone, osoby dorosłe. Maluch chłonie i nabywa, dorosły konfrontuje i myśli, rozważając to, w jakiej aktualnie sytuacji się znajduje oraz możliwe sposoby dostępnych mu zachowań. Różnica gatunkowo-rozwojowa, pomiędzy nami, a dziećmi, jest tak ogromna, że mogą z niej wynikać, wszelkie nieporozumienia oraz często spotykane konflikty, jakie zwykło się określać dumnym mianem, szeregu problemów wynikających z tzw. różnic pokoleń.